6:08 PM

Analisis Bentuk Soalan Geografi PMR 2005 - 2008

Tahun 2005

1. Peta topo - 6 soalan
2. Peta Sem. M'sia - 1 soalan
3. Peta Malaysia - 6 soalan
4. Peta S & Swk - 1 soalan
5. Peta Dunia - 3 soalan
6. G/rajah, Rajah - 13 soalan
7. Pernyataan - 30 soalan

Bil dan % soalan berbentuk peta - 11 soalan (18.3%)


Tahun 2006


1. Peta Topo - 6 soalan
2. Peta Sem. M'sia - 1 soalan
3. Peta Malaysia - 9 soalan
4. Peta S & Swk - tiada
5. Peta Dunia - 3 soalan
6. G/Rajah, Rajah - 3 soalan
7. Pernyataan - 38 soalan

Bil dan % soalan berbentuk peta - 13 soalan (21.6%)


Tahun 2007

1. Peta Topo - 6 soalan
2. Peta Sem. M'sia - 2 soalan
3. Peta Malaysia - 9 soalan
4. Peta S & Swk - tiada
5. Peta Dunia - 2 soalan
6. G/Rajah, Rajah - 4 soalan
7. Pernyataan - 37 soalan

Bil dan % Soalan Berbentuk Peta - 13 soalan (21.6%)


Tahun 2008

1. Peta Topo - 6 soalan Bi
2. Peta Sem. M'sia - 3 soalan
3. Peta Malaysia - 5 soalan
4. Peta S & Swk - tiada
5. Peta Dunia - 4 soalan
6. G/Rajah, Rajah - 5 soalan
7. Pernyataan - 37 soalan

Bil dan % Soalan Berbentuk Peta - 12 soalan (20%)

0 comments: