2:40 AM

Apa itu Teknologi Hijau ?

Teknologi Hijau ialah teknologi yang menggunakan segala kaedah, metodologi, teknik dan bahan yang berasaskan sumber semulajadi, bahan kitar semula yang 'non-toxic' kepada alam sekitar dan kehidupan. Teknologi ini juga dikenali sebagai teknologi bersih dan teknologi selamat. Baca maklumat lanjut.

0 comments: