9:26 PM

catatan di ruang maya

Hadis Rasulullah SAW - "Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh isi bumi berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak boleh berbuat apa-apa kecuali jika Allah telah menentukannya, begitu juga jika mereka berkumpul untuk memberikan musibah kepada kamu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali Allah mengizinkannya"

0 comments: